این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > درخواست گواهی پذیرش
.: درخواست گواهی پذیرش

رعایت و انجام یک به یک نکات زیر توسط پژوهشگران محترم ، جهت صدور زودهنگام و فوری گواهینامه پذیرش مقالات الزامی می باشد :
1. گواهی زودهنگام تنها برای مقالاتی که مورد داوری و پذیرش داوران کنفرانس قرار گرفته است قابل صدور می باشد.
2. متن گواهی زودهنگام تنها حاوی گواهی پذیرش مقاله در همایش بوده و واژه ارائه مقاله به صورت شفاهی با توجه به عدم برگزاری همایش در این تاریخ قید نخواهد شد. بدیهی است گواهینامه اصلی پذیرش و ارائه مقالات پژوهشگران پس از برگزاری همایش برای ایشان ارسال خواهد شد.
3. داوری کلیه مقالات ارسالی به کنفرانس، از طریق سامانه کاربران قابل ملاحظه خواهد بود.
4. لازم و ضروری است که در صورت درخواست گواهی فوری پذیرش مقالات ، پژوهشگر مراحل ثبت نام خود را در سامانه به اتمام رسانده باشد.
5. صدور و ارسال گواهی زودهنگام پذیرش مقالات حداکثر تا 3 روز کاری پس از انجام مراحل ثبت نام انجام خواهد شد.
6. مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام موجود در صفحه اصلی سایت کنفرانس پیش از انجام مراحل ثبت نام راهنمای عمل و کمک کننده به پژوهشگران گرامی می باشد.
7. از آنجایی که این درخواست برای ارائه گواهینامه برای جلسه دفاع پایان نامه میسر می باشد،لذا وجود نام استاد راهنما در نویسندگان مقاله و همچنین اطلاعات تماس جهت صدور گواهینامه مورد نیاز می باشد.