درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
کمیته علمی
Prof. John Smallwood
دکتر هومن حاجی کندی
Prof. Syed M. Ahmed
دکتر سهیلا صادق زاده
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر صادق پرتانی
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
Dr. Yiannis Xenidis
Prof. Miklós Hajdu
دکتر عباس اکبرپور
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
Dr. Salman Azhar
Prof. Winston Shakantu
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر مسعود مفید
دکتر اقبال شاکری
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر مجتبی مغربی
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر توحید پور رستم
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر مهران غلامی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مجتبی حسینعلی پور
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر محمود رحیمی
دکتر شهریار طاوسی
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر امیدرضایی فر
دکتر مهراب داراب پور
دکتربهنود برمایه ور
دکتر سعید جمالی
دکتر مجید قلهکی
دکتر هرمز فامیلی
دکتر مهدی میرزایی
دکترعلی مزروعی
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتر علی خیرالدین
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر امیرعلی زاد
دکتر پرویز قدوسی
دکتراحسان اثنی عشری
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر فرخ فروتن
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتر علیرضا لرک
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس امین حسینی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس محمد چهرزاد
مهندس سپیده معتمد پویا
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
مهندس محمد رجبی
مهندس بهاره دهکردنژادیان
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس کریم علیقلی زاده
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی