درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
کمیته علمی
دکتر هومن حاجی کندی
Prof. Syed M. Ahmed
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر مجتبی مغربی
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر صادق پرتانی
دکتر اقبال شاکری
Dr. Yiannis Xenidis
Prof. Miklós Hajdu
دکتر توحید پور رستم
دکتر مجتبی حسینعلی پور
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
Dr. Salman Azhar
Prof. Winston Shakantu
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر سهیلا صادق زاده
دکتر مسعود مفید
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر علی اصغر مجروحی
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر مهران غلامی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر عباس اکبرپور
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتربهنود برمایه ور
دکتر علی خیرالدین
دکتر هرمز فامیلی
دکتر محمد تقی تقی پور
دکترعلی مزروعی
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر فرخ فروتن
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر امیرعلی زاد
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتر شهریار طاوسی
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر امیدرضایی فر
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر مهراب داراب پور
دکتر سعید جمالی
دکتر علیرضا لرک
دکتر مجید قلهکی
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر مهدی میرزایی
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس محمد رجبی
مهندس مهرداد امیری
مهندس بهاره دهکردنژادیان
مهندس ملیکا رحمتی
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده