درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
کمیته علمی
Dr. Yiannis Xenidis
دکتر مجتبی حسینعلی پور
Prof. Miklós Hajdu
دکتر عباس اکبرپور
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
Dr. Salman Azhar
دکتر سهیلا صادق زاده
Prof. Winston Shakantu
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر اقبال شاکری
دکتر مسعود مفید
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر توحید پور رستم
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر محمد صادق صادقیان
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر محمد حسن رامشت
Prof. Brink Botha
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
دکتر مهران غلامی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دکتر هومن حاجی کندی
Prof. Syed M. Ahmed
دکتر مجتبی مغربی
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
دکتر صادق پرتانی
دکتر مهدی میرزایی
دکتر هرمز فامیلی
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتر علی خیرالدین
دکترعلی مزروعی
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر امیرعلی زاد
دکتر فرخ فروتن
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر شهریار طاوسی
دکتر امیدرضایی فر
دکتر علیرضا لرک
دکتر مهراب داراب پور
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر سعید جمالی
دکتر مجید قلهکی
دکتربهنود برمایه ور
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس مهرداد امیری
مهندس بهاره دهکردنژادیان
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس محمد رجبی
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده