این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
کمیته علمی
دکتر مجتبی حسینعلی پور
دکتر محمود هریسچیان
دکتر محمد حسن رامشت
Dr. Salman Azhar
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
Prof. Winston Shakantu
دکتر مسعود مفید
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر سهیلا صادق زاده
دکتر محمد صادق صادقیان
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
Prof. Brink Botha
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر مهران غلامی
دکتر علی اصغر مجروحی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر محمود رحیمی
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
Prof. John Smallwood
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر هومن حاجی کندی
دکتر عباس اکبرپور
Prof. Syed M. Ahmed
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر حسن نگهدار
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر مجتبی مغربی
دکتر صادق پرتانی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
Dr. Yiannis Xenidis
دکتر اقبال شاکری
Prof. Miklós Hajdu
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر توحید پور رستم
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر فرخ فروتن
دکتر علیرضا لرک
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتر شهریار طاوسی
دکتربهنود برمایه ور
دکتر امیدرضایی فر
دکتر مهراب داراب پور
دکتر هرمز فامیلی
دکتر سعید جمالی
دکترعلی مزروعی
دکتر مجید قلهکی
دکتر مهدی میرزایی
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتر امیرعلی زاد
دکتر علی خیرالدین
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر پرویز قدوسی
دکتر مهدی روانشادنیا
دكتر عبدالحسين حداد
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
مهندس محمد رجبی
مهندس بهاره دهکردنژادیان
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده