این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری ورکشاپ اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط آقای مهندس رضا شهران در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

برگزاری ورکشاپ اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط آقای مهندس رضا شهران در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

به اطلاع کلیه محققین و پژوهشگران گرامی میرساند در بخش ورکشاپ های مباحث نوین در مدیریت ساخت ورکشاپ اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط آقای مهندس رضا شهران در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه برگزار گردیده که حضور در آن در صورت ثبت نام در کنفرانس رایگان بوده و شامل هزینه اضافه نسبت به هزینه های اعلامی نمیشوند.
با کلیک بر روی ایکن زیر به صفحه ورکشاپ ها هدایت میشوید


خلاصه مطالب کارگاه آموزشی "اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک"
امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش یک توانمندساز مهم برای سازمانها و بخصوص برای سازمانهای پروژه محور را ایفا می کند. عدم توجه نگاه کلان و معماری در بکارگیری سامانه های مکانیزه باعث گردیده که نتایج مورد انتظار از استقرار این سامانه ها حاصل نگردد و باعث نوعی سرخوردگی و عدم اطمینان در ذینفعان آنها از جمله مدیران ارشد، میانی و عملیاتی و حتی کاربران نهایی نیز گردد.
بازگشت به روش های سنتی و یا انجام مکانیزه فرآیندهای سنتی به روش های مکانیزه (بدون بهبود در روش ها و فقط مکانیزاسیون) از عوارض بکارگیری نادرست فنآوری است.
لذا، با تحلیل تجربیات مشابه در دستگاه های بزرگ اجرایی کشور می توان رگه هایی مشابه از اشتباهات متداول را یافت که باعث گردیده میزان موفقیت سامانه های مدیریتی کشور کمتر از آنچه مورد انتظار است گردد.
در این کارگاه سعی خواهد شد با تحلیل 3 روش مرسوم و اصلی در نحوه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های :
1-    جمع آوری و انباره سازی اطلاعات در سطح ملی
2-    برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی
3-    نگرش پایین به بالا در مدیریت پروژه های ملی
لزوم یک تغییر نگرش Paradigm Shift)) را تبیین نمود.

 بازگشت1395/10/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !