این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
لطفا در اينستاگرام كنفرانس را دنبال نماييد
https://www.instagram.com/cemsocietyinsta
پیگیری و دریافت گواهینامه های کنفرانس
جهت مشاهده نحوه پیگیری و دریافت گواهینامه های کنفرانس به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
1395/11/11 ادامه مطلب


احتساب ارتقا پایه و ارائه گواهینامه کنفرانس و نظام مهندسی استان تهران
باسلام،مهندسين گرامي. به استحضار مي رساند دوره ارتقا پايه ٣ به ٢ و ٢ به ١ پروانه اشتغال به كار اجرا به مناسبت کنفرانس بين المللي مديريت ساخت و پروژه به مدت دو روز در تاریخهای 7 و 8 بهمن 95 برگزار می گردد.
1395/11/05 ادامه مطلب


فعال شدن امکان ویرایش مشخصات نویسندگان مقالات و مهلت اصلاح مشخصات در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
فعال شدن امکان ویرایش مشخصات نویسندگان مقالات و مهلت اصلاح مشخصات در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/18 ادامه مطلب


فرآیند ثبت نام و اعلام نتایج داوری در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
فرآیند ثبت نام و اعلام نتایج داوری در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/15 ادامه مطلب


اتمام پذیرش مقالات و اعلام نتایج داوری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
اتمام پذیرش مقالات و اعلام نتایج داوری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/11 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ ترمیم ، مرمت و مقاوم سازی توسط دکتر علی گلصورت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ ترمیم ، مرمت و مقاوم سازی توسط دکتر علی گلصورت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/11 ادامه مطلب


پیوستن Prof. Milan Radosavljevic به جمع سخنرانان کلیدی
Prof. Milan Radosavljevic به سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/11 ادامه مطلب


پیوستن Prof. Miklós Hajdu به جمع سخنرانان کلیدی
Prof. Miklós Hajdu به سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/11 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ مقایسه هزینه های اجرایی سازه های دریایی( اسکله های بتنی، کیسونی، سپر فولادی، شمع و عرشه) و بهینه سازی هر کدام توسط دکتر محمد حسن رامشت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ مقایسه هزینه های اجرایی سازه های دریایی( اسکله های بتنی، کیسونی، سپر فولادی، شمع و عرشه) و بهینه سازی هر کدام توسط دکتر محمد حسن رامشت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ آشنایی با قراردادهای IPD توسط دکتر عباسیان در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ آشنایی با قراردادهای IPD توسط دکتر عباسیان در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ هوش مصنوعی ابزاری توانمند برای حل مسائل پیچیده مدیریت ساخت توسط دکتر مجتبی مغربی در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ هوش مصنوعی ابزاری توانمند برای حل مسائل پیچیده مدیریت ساخت توسط دکتر مجتبی مغربی در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ تامین مالی پروژه ای: روش های ساختاردهی و معیارهای ارزیابی مالی توسط دکتر افشین فیروزی در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ تامین مالی پروژه ای: روش های ساختاردهی و معیارهای ارزیابی مالی توسط دکتر افشین فیروزی در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ بین المللی توسط Dr. Yiannis Xenidis در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ بین المللی توسط Dr. Yiannis Xenidis در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


برگزاری ورکشاپ اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط آقای مهندس رضا شهران در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزاری ورکشاپ اشتباهات مرسوم در حوزه بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک توسط آقای مهندس رضا شهران در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/10 ادامه مطلب


بیانیه فارغ التحصیلان و فعالان رشته های مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
بیانیه فارغ التحصیلان و فعالان رشته های مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/10/07 ادامه مطلب


پیوستن Prof. Miroslaw Skibniewski به کمیته علمی کنفرانس
Prof. Miroslaw Skibniewski به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Prof. Winston Shakantu به کمیته علمی کنفرانس
Prof. Winston Shakantu به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Prof John Smallwood به کمیته علمی کنفرانس
Prof John Smallwood به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Dr. Borja García de Soto Lastra به کمیته علمی کنفرانس
Dr. Borja García de Soto Lastra به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Dr. Ioannis Brilakis به کمیته علمی کنفرانس
Dr. Ioannis Brilakis به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Dr. Christian Nordahl Rolfsen به کمیته علمی کنفرانس
Dr. Christian Nordahl Rolfsen به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Prof. Syed M. Ahmed به کمیته علمی کنفرانس
Prof. Syed M. Ahmed به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


پیوستن Dr. Salman Azhar به کمیته علمی کنفرانس
Dr. Salman Azhar به کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.
1395/10/05 ادامه مطلب


آخرین مهلت تکمیل ثبت نام و واریز هزینه شرکت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از کنفرانس احتراماً پیرو تماس­های مکرر شرکت کنندگان محترم در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه به اطلاع آن دسته از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان عزیز که تاکنون موفق به ارسال فایل نهایی پرزنت شفاهی یا پوستر مقالات خود و واریز هزینه ثبت نام نشده­ اند می ­رساند، آخرین مهلت ارسال فایل نهایی پرزنت شفاهی یا پوستر مقالات و واریز هزینه شرکت در کنفرانس حداکثر تا پایان روز 30 دی ماه 1395 می­ باشد.
1395/10/01 ادامه مطلب


تمدید مهلت ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
با توجه به استقبال بی نظیر اساتید، دانشجویان و محققان از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه و تماس های مکرر این عزیزان با دبیرخانه کنفرانس مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات، به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 روز 10 دی ماه 1395 تمدید شده است.
1395/10/01 ادامه مطلب


راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
باتوجه به درخواست های کاربران راهنمای کامل ثبت نام و نگارش مقاله و راهنمای کاربردی کار با سامانه در سایت کنفرانس توسط دبیرخانه منتشر گردید که میتوانید با مراجعه به ادامه مطلب به آن دسترسی پیدا کنید.
1395/09/23 ادامه مطلب


اعلام سخنرانان کلیدی کنفرانس توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
سخنرانی كليدی توسط صاحب‌نظران در سالن اصلی از مهمترین برنامه‌های كنفرانس است. با توجه به حضور گسترده اساتید ، مديران و كارشناسان ایران و جهان در اين كنفرانس، در اين بخش تلاش شده است از حضور اساتيد برجسته استفاده شود.
1395/08/21 ادامه مطلب


اعلام شرایط و نکات لازم برای صدور گواهی پذیرش موقت توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
اعلام شرایط و نکات لازم برای صدور گواهی پذیرش موقت توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/08/19 ادامه مطلب


اعلام کارگاه های کنفرانس توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
اعلام کارگاه های کنفرانس توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
1395/08/19 ادامه مطلب


اعلام زمان بندی کلی برگزاری کنفرانس توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
اعلام زمان بندی کلی برگزاری کنفرانس توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
1395/08/19 ادامه مطلب


اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فناوری‌ها و درنهایت پیشرفت علمی جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند. حضور فعال در رویدادهای علمی، کاربردی و توسعه‌ای مهندسی مدیریت ساخت و پروژه کشور، جایگاهی ارزشمند و مطلوب برای معرفی دستاوردها و خدمات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و مؤسسه‌های جامعه بزرگ صنعت ساخت کشور است.
1395/08/18 ادامه مطلب


نکاتی درباره نگارش مقاله
هنگام آماده سازی مقاله جهت ثبت در سامانه، فرمت دقیق مقالات رعایت گردد. جهت تسهیل نمونه فونت مقاله بر روی وب سایت قرار داده شده است. خواهشمند است مقاله خود را قسمت به قسمت copy کرده و در فایل فرمت نمونه دریافت شده از سایت کنفرانس paste نمائید (فایل نهایی که ارسال می نمائید همان فایل فرمت باشد که مقاله خود را بر روی آن قرار داده اید).
1395/08/18 ادامه مطلب


انواع روش های ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
انواع روش های ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، مقالات به صورت پژوهشی، مروری، مطالعات موردی، ارائه تجارب، پانل ها، مشاهدات، انواع روش های کمی و کیفی و ... قابل ارائه بوده و به دو شکل الف- ارائه (شفاهی ) و ب- پوستر پرزنت خواهند شد. بر این اساس توضیحاتی در ادامه مطلب در رابطه با تفاوت این دو روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است
1395/08/03 ادامه مطلب


اطلاعیه مهم دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه برای پژوهشگران
در ادامه مطلب به نکات بااهمیتی برای پژوهشگران در ارتباط با چگونگی عضویت در سایت، اطلاعاتی درباره تدوین و ارسال مقالات، شرایط و مسایل صدور گواهینامه های کنفرانس، اطلاعاتی درباره هزینه های کنفرانس و ... اشاره شده است؛ دبیرخانه کنفرانس توصیه می نماید پژوهشگران قبل از مشارکت در کنفرانس و بویژه قبل از ارسال مقالات خود نکات اشاره شده را با دقت مطالعه و رعایت نمایند ...
1395/08/03 ادامه مطلب


کارگاه های آموزشی برای ثبت نام کنندگان در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
در طول دو روز برگزاری همایش هشت کارگاه آموزشی هرکدام به مدت دو ساعت برگزار می گردد. این کارگاه ها علاوه بر پوشش دادن موضوعاتی مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان، مقاله نویسی و روش تحقیق پیشرفته شامل موضوعات مصوب وزارت محترم راه و شهرسازی جهت آموزش مهندسان مانند روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها، بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی و اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت نیز می باشد. لازم به ذکر است که دوره های مهندسی توسط مدرسان مورد تأیید نظام مهندسی استان تهران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت در این دوره ها برای ثبت نام کنندگان در کنفرانس(بامقاله و بدون مقاله) در صورت پیش ثبت نام در پنل کاربری رایگان می باشد.
1395/08/03 ادامه مطلب


تاریخچه و آمار برگزاری اولین و دومین دوره کنفرانس
تاریخچه و آمار برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه و دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
1395/08/02 ادامه مطلب


تنها اصل مقالات توسط دبیرخانه همایش دریافت می گردد و چکیده مقالات به هیچ عنوان مورد بررسی واقع نخواهد شد.
پژوهشگر گرامی، لطفا دقت بفرمایید که شما تنها یکبار فرصت ارسال یک مقاله را دارید و در این فرصت شما باید تنها اصل مقاله را ارسال فرمایید. مطابق با مصوبه کمیته علمی همایش تنها اصل مقاله توسط دبیرخانه دریافت و بررسی می گردد و به مقالات عزیزانی که تنها چکیده مقاله را ارسال می نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای دریافت راهنمای نگارش اصل مقالات می توانید به لینک موجود در ستون سمت راست سایت مراجعه فرمایید. ضمنا دقت نمایید که مقاله ارسالی از هر نظر بدون نیاز به اصلاحات احتمالی باشد، زیرا امکان ویرایش پس از ارسال مقاله برای داوری وجود نخواهد داشت.
1395/08/02 ادامه مطلب


حمایت سازمان نظام مهندسی استان تهران از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، سازمان نظام مهندسی استان تهران حمایت خود را از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام نمود.
1395/05/20 ادامه مطلب


فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
به اطلاع کلیه اساتید، متخصصان، اهالی صنعت و دانشجویان عزیز می رساند که موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی قصد دارد "اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه" را در استان تهران برگزار نماید. لذا از شما اندیشمندان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا برای شرکت در این همایش اصل مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس به وسیله سامانه ثبت نام ارسال نمایید. تاریخ برگزاری این کنفرانس 7 و 8 بهمن ماه سال 1395 می باشد که فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی برای محققان و خبرگان صنعت ساخت فراهم خواهد ساخت. به منظور استفاده از نظرات محققان در زمینه های گستره مدیریت ساخت و پروژه، برگزارکنندگان علاوه بر مقالات همسو با محورهای کنفرانس از زمینه های نو و افق های جدید در زمینه های مرتبط با موضوع کنفرانس استقبال می‌کنند. پژوهشگران گرامی می توانند مقالات و پوسترهای خود را در قالب فرمت خواسته شده به دبیرخانه ارسال نمایند. امید است تا با مشارکت اساتید، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در این کنفرانس مسائل اساسی و به روز مورد بحث‌ قرار گیرد تا گامی موثر در جهت ارتقاء دانش مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در کشور برداریم.
1395/04/23 ادامه مطلب


نمایه سازی مقالات پذیرفته شده همایش در سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و کنسرسیوم محتوای ملی
به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، برابر با هماهنگی های صورت پذیرفته، کلیه مقالات پذیرفته شده در همایش تا حداکثر دو ماه پس از تاریخ برگزاری آن در سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و همچنین کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.
1395/03/27 ادامه مطلب


حمایت انجمن بتن ایران از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، انجمن بتن ایران حمایت خود را از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام نمود.
1395/03/25 ادامه مطلب


آغاز به کار دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
ضمن عرض سلام و احترام حضور کلیه پژوهشگران ارجمند؛ بدینوسیله آغاز به کار دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه را به حضورتان اعلام می داریم. امیدواریم که با همکاری و همراهی پژوهشگران محترم سراسر کشور و مشارکت مهمانان بین المللی به اهداف مشترک که همان خلق ایده ها و نظریات نوین و گسترش دانش مدیریت ساخت و پروژه در جهت ارتقا این دانش کشور عزیزمان می باشد دست یابیم.
1395/03/01 ادامه مطلب


پژوهشگران گرامی
لطفاً پس از اطلاع حاصل کردن از پذیرش مقاله و نوع پذیرش، نسبت به تهیه کردن فایل ارائه مقاله مطابق با فرمت های زیر اقدام نمایید. هنگام ارسال اسلایدهای تنظیم شده، اسم نویسنده مسئول (ارائه دهنده مقاله) را بانضمام نوع فایل پرزنتیشن (شفاهی یا پوستر) قید نمایید.
                             فایل پرزنتیشن پوستر           فایل پرزنتیشن ارائه شفاهی

                

بر مبنای اهداف کنفرانس، محورهای اصلی زیر برای این کنفرانس در نظر گرفته‌شده‌اند. لازم به ذکر است که عناوین مقالات تنها به موضوعات زیر محدود نبوده و برحسب نظر رئیس کمیته داوران سایر موضوعات مرتبط با مدیریت ساخت نیز جهت پذیرش مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت.  

1.        محور مدیریت پروژه در صنعت ساخت

2.        محور محیط‌زیست و توسعه پایدار

3.        محور ایمنی و بهداشت

4.        محور مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

5.        محور منابع انسانی در پروژه

6.        محور مستندسازی و مدیریت دانش

7.        محور مدیریت پیمان و قرارداد

8.        محور روش نوین ساخت و بتن‌های خاص

 

9.        مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان

  

جهت مشاهده زیر مباحث محورها به صورت کامل کلیک نمایید.


چهارشنبه 26 مهر ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای